Jaarverslag 2021 Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders bestond in 2021 vijf jaar. In de afgelopen vijf jaren groeide het Huis uit tot een herkenbare organisatie die melders van misstanden bijstaat met advies en waar nodig diepgaand onderzoek doet. Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgevingnwaren de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021.