Aanpassingen voor uw meldregeling

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 in werking getreden en vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever? Wat moet u aanpassen aan uw bestaande meldregeling om deze in lijn te brengen met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders?