Wet Huis voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden, ook wel ‘melders’ genoemd. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten uit de Wet Huis voor klokkenluiders. 

Een vertaling van de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders wordt opgenomen in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Zolang de Wet bescherming klokkenluiders nog niet is goedgekeurd door het parlement, blijft de Wet Huis voor klokkenluiders gelden. 

Gaat de melding over een schending van Europese regelgeving bij een werkgever? Dan zijn sommige bepalingen uit de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders al direct van toepassing, ook al is de richtlijn nog niet omgezet in nationale wetgeving. 

De belangrijkste punten uit de Wet Huis voor klokkenluiders

Bekijk de Wet Huis voor klokkenluiders.

Meer informatie over de toekomstige Wet bescherming klokkenluiders.