Informatie voor werkgevers

De Europese richtlijn en de toekomstige Wet bescherming klokkenluiders heeft tot doel om melders beter te beschermen. Op deze pagina leest u wat dat voor u als werkgever gaat betekenen. 

Let op: de Wet bescherming klokkenluiders is nog niet in werking getreden, maar voor publieke werkgevers gelden de vereisten uit de Europese richtlijn vanaf 17 december 2021 rechtstreeks. 
 

Informatie voor werkgevers

Meer informatie over integriteit bevorderen.