Europese richtlijn

De Europese Unie wil klokkenluiders, onder de Europese richtlijn ook wel ’melders’ genoemd, betere bescherming bieden wanneer een melder een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie (of: Unierecht) meldt. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Europese klokkenluidersrichtlijn. Hieronder vindt u informatie over wat deze richtlijn nu al voor sommige melders en werkgevers betekent.

Volgens de Europese richtlijn moeten bedrijven en overheidsorganisaties veilige interne meldkanalen hebben voor het melden van onregelmatigheden. Ook moeten lidstaten één of meer bevoegde autoriteiten aanwijzen waar meldingen kunnen worden gedaan. Dit zijn de zogeheten externe meldkanalen. Alle melders krijgen daarbij bescherming tegen benadeling en alle landen moeten hun inwoners goed informeren.

De belangrijkste punten uit de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders

Bekijk het wetsvoorstel

Meer informatie over de toekomstige Wet bescherming klokkenluiders.