Wet- en regelgeving

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten uit de Wet Huis voor klokkenluiders op een rij. Ook vindt u informatie over welke rechten en plichten klokkenluiders en werkgevers daarbij hebben.

De belangrijkste punten uit de Wet Huis voor klokkenluiders