Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon

'Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon' is een publicatie van het Huis voor Klokkenluiders. Er staan praktische tips in over de taken van vertrouwenspersonen, hun positie en voorzieningen.