Aanpassingen voor uw meldregeling

Op 17 december 2021 wordt de EU-klokkenluidersrichtlijn van toepassing. Deze Richtlijn heeft als doel melders beter te beschermen. De omzetting van de Richtlijn naar Nederlandse wetgeving heeft tot gevolg dat de Wet Huis voor klokkenluiders wordt vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever? Hoe past u uw bestaande meldregeling aan in lijn met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders? In dit overzicht vindt u alle benodigde aanpassingen.