TI-NL publiceert Speak Up Guidelines voor werknemers en werkgevers

Op 11 december heeft Transparency International Nederland Speak Up Guidelines voor werknemers en werkgevers gepubliceerd. De guideline voor de werknemers is een handreiking voor het effectief en veilig melden van een mogelijke misstand. De guidline voor werkgevers is bedoeld voor het implementeren van meldbeleid en het identificeren van mogelijke misstanden binnen de organisatie.

De Wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers waar tenminste 50 mensen werken om een meldregeling in te voeren voor het melden van vermoedens van misstanden. De wet stelt echter minimale eisen voor zo’n meldregeling. Eerder publiceerde het Huis voor Klokkenluiders daarom een handreiking voor het opstellen van een meldregeling. Het initiatief van Transparency is daar een welkome aanvulling op.

Het hebben van een transparante en toegankelijke meldregeling is niet alleen verplicht voor organisaties met meer dan 50 werknemers, het is ook van vitaal belang om mogelijke of potentiële misstanden binnen de organisatie snel op te sporen en aan te pakken. Dit is zowel in het belang van de organisatie zelf als voor de samenleving als geheel. Bij de totstandkoming van de guidelines is ook het Huis voor Klokkenluiders betrokken geweest.

Bekijk de guideline voor werknemers.

Bekijk de guideline voor werkgevers.