Voortgangsbrief Huis voor Klokkenluiders aan Tweede Kamer

Op 30 juni heeft het Huis voor Klokkenluiders een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief staan de belangrijkste ontwikkelingen vermeld over het Huis voor Klokkenluiders in de eerste helft van 2020.

Aan de orde komen onder meer een toelichting op de nieuwe toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders, advies- en onderzoekscijfers, informatie over de formatie van het Huis en de oprichting van de nieuwe Maatschappelijke AdviesRaad (MAR). Ook de wetsevaluatie en ontwikkelingen op het internationale vlak komen aan bod.