Vacature voor een Adviseur

Jij bent verantwoordelijk voor het informeren, adviseren én doorverwijzen van individuele (potentiële) klokkenluiders binnen de publieke en private sector.

Hiervoor onderhoud je contacten met deze werknemers en adviseer je hen op een onafhankelijke en onpartijdige manier over het melden van een vermoede misstand. Het doel is daarbij tweeledig: het voorkomen van eventuele benadeling van de meldende werknemer en streven naar behoud of herstel van de goede relatie tussen de werknemer en zijn of haar werkgever. Daarbij komt het erop aan zo snel mogelijk de last van de schouders van de melder te halen.

Interesse? Bekijk dan hier de volledige vacaturetekst.