Eerlijk zakendoen, zonder corruptie (2017)

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat. Deze brochure gaat over wat u kunt doen als u met corruptie wordt geconfronteerd.