Integriteit in de praktijk - werken aan cultuur

'Integriteit in de praktijk - werken aan cultuur' is een publicatie van het Huis voor Klokkenluiders met 21 tips.
 

Let op: op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze publicatie wordt hier nog op aangepast. Kijk voor actuele uitleg en tips op onze webpagina Wet bescherming klokkenluiders of bekijk de publicatie ’Aanpassingen voor uw meldregeling’